Ján Grulyó – vedoucí kurzů a instruktor

 • 12 let u ozbrojených složek, z toho 6 let u Operační skupiny pořádkové jednotky (dříve Průzkumná a pátrací skupina Policie České republiky)
 • Instruktor bojové přípravy, střelby, sebeobrany a taktiky
 • Hlavní instruktor Střeleckého oddílu Sportovního klubu Policie ČR
 • Veterán Policie České republiky

Dovednosti – praxe

 • 17 let se věnuji bojovým uměním. Během toho jsem se pod záštitou světové federace WJJKO a české federace FJJČR zúčastnil seminářů, za účelem načerpání nových zkušeností a dovedností. Semináře vedli renomovaní odborníci v oblasti bojových umění. Např. p. Strauss (A), Schercher (D), Richter (SR), za ČR p. Petráš, p. Gibala a další. Dále jsem se zdokonaloval v aikido pod vedením p. Ortha a p. Maliny.
 • Zkušenosti z mnoha zákroků během policejní praxe (agresivní osoba, více osob, osoby v afektu, podnapilé osoby, ozbrojené osoby a další nestandardní a krizové situace)
 • Střelba z krátkých i dlouhých palných zbraní, náročné výcvikové formy v Combat střelbě při výcviku v OSPJ
 • Účast na mnoha střeleckých soutěžích typu IPSC a Combat pořádaných civilními střeleckými kluby
 • Reprezentant na střeleckých soutěžích pořádaných Krajskými ředitelstvími Policie ČR
 • Práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Tréninky a výcviky ve slaňování z výšky s oporou ze skal a budov. Slaňování nad volnou hloubkou z konstrukcí, mostů a z vrtulníku. Slaňování nad volnou hloubkou z mostů do vody.
 • Lezení a slaňování (člen Českého horolezeckého svazu, instruktor lezení na umělých stěnách, držitel oprávnění k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou)
 • Od roku 2006 K2 SAS s.r.o. jako jednatel a hlavní instruktor viz.: www.k2sas.cz

Sportovní klub Policie České republiky

 • Instruktoři bojové přípravy (techniky Ju-Jitsu, karate, taktika, psychologie)