Typy kurzů sebeobrany pro ženy

A) Pravidelný kurz

Pravidelné probíhající kurzy pro veřejnost (ženy) 12 lekcí + úvodní hodina zdarma.

 • Kurzy jsou otevřené a přihlásit se je možné kdykoliv.
Město Místo Den Čas Mapa
Přelouč Rodinné centrum Sluníčko Neděle 18:00 – 19:00 ZDE
Chrudim* Fitcentrum Chrudim 19:45 – 20:45 ZDE
Pardubice Sportovní gymnázium Pardubice Čtvrtek 20:00 – 21:30 ZDE
Připravujeme: Vrbatův Kostelec v budově bývalé mateřské školky (vedle Obecního úřadu) čas zahájení: říjen 2019, každý čvrtek (kromě prázdnin) od 18.00 – 19.00

Ceny kurzů

1 400 Kč Přelouč, Chrudim, Vrbatův Kostelec
1 500 Kč Pardubice

Zapsat se do pravidelných kurzů

B) Semináře pro členky kurzu a širokou veřejnost z řad žen

Semináře pro širokou veřejnost z řad žen a členky kurzu od 18-ti let (po domluvě od 15-ti let):

 • Hlásit se na Zimní i Letní seminář můžete již teď.
 • Do přihlášky uvést Jméno a příjmení, kontakt (mail, tel) a název semináře.
 • Není nutná žádná vstupní znalost.
 • Sledujte změny na našem webu a FB stránkách.

Ceny seminářů

Ceny jsou pro každý seminář individuální s ohledem na jeho rozsah.

Na seminář se zapíšete výběrem konkrétnho semináře ZDE

Filosofie kurzů

„JE LEPŠÍ UMĚT A NEPOTŘEBOVAT, NEŽ NEUMĚT A POTŘEBOVAT“

Domníváme se, že naše motto je dostatečně vypovídající a plně odráží naši
filosofii.

Neustálým tréninkem, cvičením a nácvikem různých útočných situací se
systematicky připravujete, jak jednat a jak se ubránit v případě napadení.

Statistika

 • V České republice je dle průzkumu Ministerstva vnitra z roku 1993 znásilněna každá osmá žena starší  15-ti let.
 • …a pouze tři ze 100 znásilněných žen napadení nahlásí policii.
 • Trestné činy znásilnění tvoří více jak 40% všech mravnostní trestních činů v ČR.
 • Z celkového počtu znásilnění je více jak 90% ze strany známé osoby.
 • …a z toho je 50% znásilnění je ze strany manžela, 38% případů je znásilnění známými a pouze 11% je napadení neznámým mužem.
 • 41% sexuálních napadení se stane doma.
 • 93% sexuálních napadení jsou stejné rasy jako oběť.
 • Naprostá většina žen prožila násilnou sexuální zkušenost v mladém věku (16 – 25 let).
 • Nejčas­tější formou znásilnění byla vynucená soulož.
 • Ve více jak 50% znásilnění byl pohlavní styk spojen ještě s další sexuální praktikou (ve více jak 60% případů se jednalo o vynucený orální sex).
 • V případě, že jste neozbrojená (zbraň, techniky sebeobrany), zvyšujete riziko vašeho zranění o 27%.

Náš pohled na „věc“

 • Úvodem musím říct, že trénink sebeobrany „bojových dovedností“ je komplexní systém. Který se zlepšuje pouze systematickým a cíleným opakováním. Nelze nikoho připravit a naučit, aby odolal anebo odvrátil reálný útok na svoji osobu, během krátkého času. Proto od nás neuslyšíte, že za víkend, měsíc a nebo 3 měsíce už tyto krizové situace ve 100% zvládnete. Koncepce kurzu je dlouhodobá. Pouze platba je z praktických důvodů řešena čtvrtletně.
 • Techniky sebeobrany jsou praktické, efektivní a pečlivě vybrány z různých směrů bojových umění. Budeme se držet zásady: Rychle a efektivně řešit vzniklou krizovou situaci.
 • …ovšem poražen může být i „mistr světa“ pokud situaci neustojí psychicky. A z toho důvodu vás budeme během tréninků postupně připravovat i po psychické stránce.
 • Když dojde k útoku na Vaší osobu (fyzické napadení, pokus o znásilnění, zabití, loupežné přepadení), tak  se už bavíme o vzniku mimořádné krizové situace. Z hlediska vyšších principů je vždy na prvním místě Váš život a zdraví. Záměrně jsem psal život před zdravím, neboť musíte počítat s tím, že k Vašemu zranění může dojít. Při tomto stavu: stres, panika, strach a bolest, se musíte útočníkovi bránit. Vaše obrana z hlediska Trestního zákona nemůže být zcela zjevně nepřiměřená povaze a intenzitě útoku.
 • Součástí našich tréninkových metod bude i seznámení se s §28 Krajní nouze, §29 Nutná obrana Trestního zákona, prevence jak předejít hrozbě útoku a mnoho dalších aspektů.
 • Naše koncepce vedení kurzů sebeobrany umožňuje individuální přístup instruktora ke každé účastnici kurzu.

Obsah kurzů

 • V kurzech Vás budeme připravovat na to,  jak reagovat a řešit situaci v případě různých forem útoků na Vaší osobu. Například úchopy za ruce, rameno, krk, oděv, povalení na zem, škrcení zepředu a zezadu. Naučíte se jak se bránit úderům, kopům. Dále co dělat v případě mimo-postojového boje (boj na zemi). V souvislosti s mimo-postojovým bojem se naučíte jak provést bezpečně pády vpřed, vzad, na stranu. Jak přejít z pádu do stoje a mít stabilní postoj a mnoho dalších věcí důležitých pro tyto krizové situace.
 • Vaše psychická a stresová připravenost, jako i fyzička bude přímo úměrně růst v závislosti na Vaší docházce a míře vlastního úsilí.
 • Postupně se dostanete až k úrovni, kdy budeme pokračovat v náročnějších technikách spojených s obranou proti vysoce agresivnímu útočníkovi,  více útočníkům, útočníkům ozbrojených chladnou zbraní. Naučíte se jak využívat obranné prostředky a improvizované prostředky ve Váš prospěch.
 • Míra dovedností nezáleží jen na instruktorech, ale i na a na Vás samotných.. počtem hodin strávených na kurzech sebeobrany a intenzitou „nasazení“.
 • Některé z kurzů jsou přímo ve spolupráci Městské policie Pardubice oddělení prevence a kriminality. Ti dokáží nejlépe studenty seznámit s problematikou prevence, právních aspektů užití síly na svoji obranu, zákonné ustanovení paragrafů Nutná obrana, Krajní nouze a pomoc v nutné obraně Trestního zákona.